(до 31 кг. Юнаки: 8 – 9 років)
Group 1 start (до 31 кг. Юнаки: 8 – 9 років)
Group 1 end (до 31 кг. Юнаки: 8 – 9 років)
Фечора Тимур
Дата рождения: 2013-07-22
Вес: 30
Королевич В.В.
Дрожак Іван
Дата рождения: 2013-03-25
Вес: 27
Бодзюх Олег
Бабій Артем
Дата рождения: 2013-09-08
Вес: 30
Ваньдо Євген
Вакула Костянтин
Дата рождения: 2013-02-25
Вес: 31
Музика В.В.(до 40 кг. Юнаки: 8 – 9 років)
Group 2 start (до 40 кг. Юнаки: 8 – 9 років)
Group 2 end (до 40 кг. Юнаки: 8 – 9 років)
Ольховий Дмитро
Дата рождения: 2012-11-10
Вес: 38
ghjghjghj
Корнев Тимофій
Дата рождения: 2014-03-10
Вес: 39
Лоюодюк(до 34 Юнаки: 10 – 11 років)
Group 3 start (до 34 Юнаки: 10 – 11 років)
Group 3 end (до 34 Юнаки: 10 – 11 років)
Задорожний Андрій
Дата рождения: 2012-10-09
Вес: 34
Музика В.В.
Загороднюк Артем
Дата рождения: 2011-07-03
Вес: 29(до 57 кг Юнаки: 10 – 11 років)
Group 4 start (до 57 кг Юнаки: 10 – 11 років)
Group 4 end (до 57 кг Юнаки: 10 – 11 років)
Бодянчук Артем
Дата рождения: 2012-08-15
Вес: 59
Сольвар Артем
Айрапетян Давид
Дата рождения: 2012-08-04
Вес: 57
Лоюодюк(до 41 Дівчата: 10 - 11 років)
Group 5 start (до 41 Дівчата: 10 - 11 років)
Group 5 end (до 41 Дівчата: 10 - 11 років)
Москалюк Оксана
Дата рождения: 2012-03-31
Вес: 35
Королевич В.В.
Коломієць Олександра
Дата рождения: 2012-02-05
Вес: 41
Музика В.В.(до 54 кг Дівчата: 14 -15 років)
Group 6 start (до 54 кг Дівчата: 14 -15 років)
Group 6 end (до 54 кг Дівчата: 14 -15 років)
Нікітенко Анна
Дата рождения: 2008-09-10
Вес: 52
Бей О.В.
Радчук Анастасія
Дата рождения: 2010-04-23
Вес: 48
Лоюодюк(до 65 кг. Юнаки: 16 -17 років)
Group 7 start (до 65 кг. Юнаки: 16 -17 років)
Сольвар Сергій
Д.Р.: 2006-08-25
Вес: 61
Сольвар Артем
Group 7 end (до 65 кг. Юнаки: 16 -17 років)(до 65 кг. Дівчата: 16-17 років)
Group 8 start (до 65 кг. Дівчата: 16-17 років)
Сольвар Сергій
Д.Р.: 2006-08-25
Вес: 61
Сольвар Артем
Group 8 end (до 65 кг. Дівчата: 16-17 років)(до 35 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Group 9 start (до 35 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Group 9 end (до 35 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Щур Денис
Дата рождения: 2011-03-22
Вес: 35
Бодзюх Олег
Дмитрієв Ілля
Дата рождения: 2013-04-21
Вес: 35
Музика В.В.
Задорожний Дмитро
Дата рождения: 2012-10-09
Вес: 35
Музика В.В.
Михайлюк Богдан
Дата рождения: 2011-05-21
Вес: 35
Музика В.В.
Тарасов Артем
Дата рождения: 2012-02-25
Вес: 35(до 40 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Group 10 start (до 40 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Group 10 end (до 40 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Томашевський Дмитро
Дата рождения: 2010-03-17
Вес: 39
Шимченко Максим
Дата рождения: 2011-06-12
Вес: 37
Королевич В.В.(до 50 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Group 11 start (до 50 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Group 11 end (до 50 кг. Юнаки: 11 – 12 років)
Боринець Тимофій
Дата рождения: 2012-12-18
Вес: 50
Москалюк Матвій
Дата рождения: 2010-06-21
Вес: 49
Королевич В.В.
Притуляк Арсен
Дата рождения: 2010-08-27
Вес: 51
Сольвар Артем(до 48 кг Юнаки: 11 – 12 років)
Group 12 start (до 48 кг Юнаки: 11 – 12 років)
Group 12 end (до 48 кг Юнаки: 11 – 12 років)
Загородний Іван
Дата рождения: 2010-06-05
Вес: 47
Ваньдо Євген
Базиляк Тарас
Дата рождения: 2010-01-01
Вес: 46(до 54 кг Юнаки: 11 – 12 років)
Group 13 start (до 54 кг Юнаки: 11 – 12 років)
Group 13 end (до 54 кг Юнаки: 11 – 12 років)
Кособура Денис
Дата рождения: 2010-05-26
Вес: 53
Королевич В.В.
Думанський Ілля
Дата рождения: 2012-08-08
Вес: 55
Сольвар Артем(до 40 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 14 start (до 40 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 14 end (до 40 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Мельник Андрій
Дата рождения: 2008-12-27
Вес: 42
Бей О.В.
Малошик Микита
Дата рождения: 2010-02-23
Вес: 39
Лоюодюк(до 45 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 15 start (до 45 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 15 end (до 45 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Міхолап Ілля
Дата рождения: 2009-08-10
Вес: 44
Королевич В.В.
Візер Денис
Дата рождения: 2008-03-25
Вес: 44
Королевич В.В.
Мірієв Рамір
Дата рождения: 2009-03-26
Вес: 45
Бей О.В.
Барашивець Валерій
Дата рождения: 2009-05-26
Вес: 42(до 70 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 16 start (до 70 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 16 end (до 70 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Полонський Глєб
Дата рождения: 2008-03-31
Вес: 63
Бодзюх Олег
Грицко Назар
Дата рождения: 2009-06-02
Вес: 67
Музика В.В.(до 85 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 17 start (до 85 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Group 17 end (до 85 кг. Юнаки: 13 – 14 років)
Бондар Володимир
Дата рождения: 2008-12-31
Вес: 82
Пилипко В.В.
Глухманюк Дмитро
Дата рождения: 2008-07-02
Вес: 83
Музика В.В.(до 48 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Group 18 start (до 48 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Group 18 end (до 48 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Шемловський Артем
Дата рождения: 2008-05-17
Вес: 47
Музика В.В.
Полищук Кирилл
Дата рождения: 2009-02-08
Вес: 49
Лоюодюк(до 51 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Group 19 start (до 51 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Group 19 end (до 51 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Міхневич Станіслав
Дата рождения: 2010-02-03
Вес: 51
Королевич В.В.
Новак Святослав
Дата рождения: 2008-10-01
Вес: 49
Бей О.В.(до 57 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Group 20 start (до 57 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Group 20 end (до 57 кг Юнаки: 13 – 14 років)
Шуляченко Максим
Дата рождения: 2008-11-12
Вес: 57
Бодзюх Олег
Шляховой Руслан
Дата рождения: 2009-07-07
Вес: 53
Лоюодюк(до 65 кг. Юнаки: 19+ років)
Group 21 start (до 65 кг. Юнаки: 19+ років)
Сольвар Сергій
Д.Р.: 2006-08-25
Вес: 61
Сольвар Артем
Group 21 end (до 65 кг. Юнаки: 19+ років)(до 67 кг Юнаки: 19+ років)
Group 22 start (до 67 кг Юнаки: 19+ років)
Group 22 end (до 67 кг Юнаки: 19+ років)
Микитюк Антон
Дата рождения: 2005-02-04
Вес: 65
Бодзюх Олег
Хобот Денис
Дата рождения: 2006-02-01
Вес: 67
Бодзюх Олег